Idé til film

Til alle filmar1. Forarbeid


Ein film om kva som må vere på plass før du startar innspelinga. Du får tips til kva du skal tenkje på før du startar å filme, som t.d. kva rekvisittar du skal ha med, og kva tid på dagen du skal filme. Du får også kort presentert nokre teknikkar du kan bruke for å møte meir budd til filming, som t.d. teikning av eit storyboard.