Filming

Til alle filmar1. Foto


Ein film som syner korleis du får til gode filmbilete gjennom bruk av riktig utsnitt, god komposisjon og medviten bruk av kamerarørsle. Du lærer også vanlege omgrep knytt til dette arbeidet.